ทีมโดรนเกษตรและสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ อบรมการใช้โดรนควบคุมไฟป่า

ทีมโดรนเกษตรและสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ อบรมการใช้โดรนควบคุมไฟป่า

วันอังคารที่ 12 กันายน 2566 ทีมงานโดรนเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (อ.ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ การใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน)ในการควบคุมไฟป่า แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 13 และ 16 ณ “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ” กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช