ผลงานของนักศึกษา


1. ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน


รางวัลที่ 3    ทีม นกน้อย  ชื่อผลงาน  SAVE2. ผลงานประเภทการลดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควัน


รางวัลที่ 1 ทีม Long Trump  ชื่อผลงาน STOPรางวัลที่ 3    ทีม จุกกรู๊ โปรดักชั่น  ชื่อผลงาน ปั่นไปปลูก3. ผลงานประเภทการลดขยะ พลาสติก ของเสีย และการรีไซเคิล


รางวัลที่ 1 ทีม แสงแยงตา  ชื่อผลงาน Exportรางวัลที่ 3    ทีม ไม่รู้เลยว่านี่คือพลาสติก  ชื่อผลงาน ปัญหาเยอะนักนะพลาสติก4. ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ


รางวัลที่ 1 ทีม PK ชื่อผลงาน การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารางวัลที่ 2    ทีม รักกล้องยิ่งชีพ  ชื่อผลงาน เสียงอะไร?สื่อรณรงค์ประหยัดพลังงาน


 


MAEJO GO ECO Logo


ECO UNIVERSITY