มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2022 ขับเคลื่อน MJU Green University

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2022 ขับเคลื่อน MJU Green University

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม MJU Car Free Day 2022 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลดการใช้รถยนต์บุคคล รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางด้วยการใช้จักรยานหรือเดิน ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร ซึ่งการใช้จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ปั่นจักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี กล่าวรายงาน

โอกาสเดียวกันนี้ได้มีพิธีลงความร่วมมือการดำเนินโครงการจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท เอนี่วีล จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางระยะสั้นภายในเขตมหาวิทยาลัย การนำนวัตกรรม LoT มาใช้อย่างสร้างสรรค์รองรับ Smart City โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายชีทเรย์ เจีย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บริษัท เอนี่วีล จำกัด เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ มีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นอกจากนั้น ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปทำอาหาร “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว

จากนั้นจึงปล่อยตัวขบวนจักรยาน เพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้กิจกรรม นำโดย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ เริ่มปั่นจากบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ไปตามเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยระยะทาง 2 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางออกกำลังกายแนวรั้วมหาวิทยาลัยผ่านหน้าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แล้วปั่นมาสิ้นสุด ณ ลานด้านหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย